GIÁ ĐỂ DAO THỚT

GIÁ ĐỂ DAO THỚT
GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 400 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 400 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 350 Sâu 450 Cao 490mm

2.500.000₫ 3.350.000₫

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 350 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 350 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 300 Sâu 450 Cao 490mm

2.340.000₫ 3.125.000₫

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 300 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 300 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 240 Sâu 450 Cao 490mm

2.228.000₫ 2.970.000₫

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 200 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX HỘP GARIS 200 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 155 Sâu 450 Cao 480mm

1.800.000₫ 2.400.000₫

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 400 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 400 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 345 Sâu 460 Cao 470mm

1.816.000₫ 2.270.000₫

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 350 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 350 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 295 Sâu 460 Cao 470mm

1.736.000₫ 2.170.000₫

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 300 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 300 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 240 Sâu 460 Cao 470mm

1.560.000₫ 1.950.000₫

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 200 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

GIÁ DAO THỚT INOX NAN GARIS 200 - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

Kích thước: Rộng 145 Sâu 460 Cao 470mm

1.400.000₫ 1.680.000₫

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 400 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOL

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 400 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOL

Kích thước: Rộng 350 Sâu 450 Cao 465mm

1.875.000₫ 2.500.000₫

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 350 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 350 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

Kích thước: Rộng 300 Sâu 450 Cao 465mm

1.785.000₫ 2.380.000₫

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 300 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 300 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

Kích thước: Rộng 260 Sâu 450 Cao 465mm

1.695.000₫ 2.260.000₫

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 250 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 250 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

Kích thước: Rộng 210 Sâu 450 Cao 465mm

1.695.000₫ 2.260.000₫

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 200 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 200 INOX NAN - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

Kích thước: Rộng 160 * Sâu 450 * Cao 465mm

1.500.000₫ 2.000.000₫

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 400 INOX HỘP - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 400 INOX HỘP - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

Kích thước: Rộng 350 *Sâu 450 * Cao 530mm

1.875.000₫ 2.500.000₫

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 350 INOX HỘP - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

GIÁ DAO THỚT EUROGOLD 350 INOX HỘP - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

Kích thước: Rộng 300 Sâu 450 Cao 530mm

1.800.000₫ 2.400.000₫