KHAY CHIA THÌA DĨA

KHAY CHIA THÌA DĨA
KHAY CHIA THÌA DĨA INOX EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA INOX EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

E0640D: 825.000/BỘ E0645D: 900.000/BỘ E0650D: 975.000/BỘ

825.000₫ 1.100.000₫

KHAY CHIA THÌA DĨA INOX EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA INOX EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

E0640A: 750.000/BỘ E0645A: 825.000/BỘ E0650A: 900.000/BỘ

750.000₫ 1.000.000₫

KHAY CHIA THÌA DĨA 900 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA 900 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 770-830 * Sâu425-480 * Cao50 mm

720.000₫ 900.000₫

KHAY CHIA THÌA DĨA 800 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA 800 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 670-730 * Sâu425-480 * Cao50 mm

640.000₫ 800.000₫

KHAY CHIA THÌA DĨA 700 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA 700 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 570-630 * Sâu425-480 * Cao50 mm

560.000₫ 700.000₫

KHAY CHIA THÌA DĨA 600 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA 600 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 470-530 * Sâu425-480 * Cao50 mm

480.000₫ 600.000₫

KHAY CHIA THÌA DĨA 500 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA 500 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 370-430 * Sâu425-480 * Cao50 mm

464.000₫ 580.000₫

KHAY CHIA THÌA DĨA 450 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KHAY CHIA THÌA DĨA 450 EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 320-380 * Sâu425-480 * Cao50 mm

416.000₫ 520.000₫