MÂM XOAY TỦ BẾP

MÂM XOAY TỦ BẾP
MÂM XOAY 1/2 INOX NAN EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

MÂM XOAY 1/2 INOX NAN EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

MÃ SẢN PHẨM: TR180 KÍCH THƯỚC: Đường kính 655-755 * Cao 565 mm

1.425.000₫ 1.900.000₫

MÂM XOAY 3/4 INOX NAN EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

MÂM XOAY 3/4 INOX NAN EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Đường kính 655-755 * Cao 565 mm

1.575.000₫ 2.100.000₫

MÂM XOAY TRÒN INOX NAN EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

MÂM XOAY TRÒN INOX NAN EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Đường kính 655-755 * Cao 565 mm

1.725.000₫ 2.300.000₫

MÂM XOAY 1/2 INOX NAN GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

MÂM XOAY 1/2 INOX NAN GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

KÍCH THƯỚC: Đường kính 750 * Cao 565 mm

1.636.000₫ 2.045.000₫

MÂM XOAY 3/4 INOX NAN GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

MÂM XOAY 3/4 INOX NAN GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

KÍCH THƯỚC: Đường kính 750 * Cao 565 mm

1.696.000₫ 2.120.000₫