THÙNG ĐỰNG RÁC

THÙNG ĐỰNG RÁC
THÙNG RÁC ĐƠN CAO CẤP EROGOLD- PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

THÙNG RÁC ĐƠN CAO CẤP EROGOLD- PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 368 * Sâu280 * Cao320 mm

1.650.000₫ 2.200.000₫

THÙNG RÁC ĐÔI CAO CẤP EROGOLD- PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

THÙNG RÁC ĐÔI CAO CẤP EROGOLD- PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 368 * Sâu280 * Cao320 mm

1.725.000₫ 2.300.000₫

THÙNG RÁC ĐÔI GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

THÙNG RÁC ĐÔI GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

KÍCH THƯỚC: Rộng 250 * Sâu452 * Cao365 mm

1.520.000₫ 1.900.000₫

THÙNG RÁC INOX EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

THÙNG RÁC INOX EUROGOLD - PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 270 * Sâu320 * Cao290 mm

640.000₫ 800.000₫

THÙNG RÁC ĐÔI GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

THÙNG RÁC ĐÔI GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

KÍCH THƯỚC: Rộng 335 * Sâu495 * Cao360 mm

1.600.000₫ 2.000.000₫

THÙNG RÁC ĐÔI EROGOLD- PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

THÙNG RÁC ĐÔI EROGOLD- PHỤ KIỆN TỦ BẾP EUROGOLD

KÍCH THƯỚC: Rộng 250 * Sâu452 * Cao365 mm

1.500.000₫ 2.000.000₫

THÙNG RÁC INOX GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

THÙNG RÁC INOX GARIS - PHỤ KIỆN TỦ BẾP GARIS

KÍCH THƯỚC: Rộng 270 * Sâu320 * Cao290 mm

676.000₫ 845.000₫